کرایه شهرستان،تهران

هزینه بسته بندی وارسال تا باربری 10هزارتومان می باشد.

جهت هماهنگی وارسال بار به شهرستان به شماره تلگرام 09362181142 پیام دهید.

کرایه به شهرستان به صورت پسکرایه می باشد.

– هزینه ارسال برای سایرشهرها براساس تعرفه پست است.

کرایه در تهران به صورت پیک موتوری ازمبدا، خیابان همایون ناطقی،خیابان امیر عباس سادات پلاک 104،تامقصدی که مشتری اعلام می کند،محاسبه می شود.